თეთრიწყაროს პრობლემები და პერსპექტივები

თეთრიწყარო ისტორიულად ცნობილია დასასვენებელი და სანახაობითი ტურიზმით. მაგალითად, დაბა მანგლისის ტურისტული მნიშვნელობა განპირობებულია განსაკუთრებული მიკროკლიმატით, რომელსაც ქმნის კავკასიის რეგიონში უკიდურესი სამხრეთის კავკასიური ფიჭვის ენდემის არსებობა.

მას შემდეგ, რაც გარემონტდა თბილისი-მანგლისის საავტომობილო გზა (56 კმ), დამსვენებელთა რაოდენობამ სეზონზე 7-8 ათასს მიაღწია. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ოთხასამდე ისტორიულ-კულტურული ძეგლია. ამჟამად თეთრიწყარო არ არის ჩართული რომელიმე ტურისტულ მარშრუტში და მხოლოდ სპონტანურად, სკოლებისა და სხვადასხვა დაწესებულებების მიერ ორგანიზებულ ექსკურსიებს მასპინძლობს.

აღნიშნული პოტენციალის ამოქმედება მთლიანად ინფრასტრუქტურის განვითარებაზეა დამოკიდებული, რომლის სათანადო დონეზე მოწყობა უპირველესი ამოცანაა ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. მათ შორის პრიორიტეტების გამოყოფა შეიძლება,მაგალითად  წყალით მომარაგება და გზის პრობლემა. წყალი ტექნიკური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისათვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს.

აქ შეიძლება გამოიყოს შემდეგი აქტორები:

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა არის მთავარი აქტორი, რომელზეც უშუალო გავლენას ახდენს პრობლემის გადაჭრა: მაგალითად, დადებითს, თუ წყალმომარაგების სისტემა გაუმჯობესდა, უარყოფითს, თუ მდგომარეობა არ შეიცვალა. შედეგად, მოსახლეობა წყლის დებეტის ნაკლებობის გარდა ტურისტული ბიზნესიდანაც ნაკლებ შემოსავალს მიიღებს, როგორც დამსვენებლებისთვის არამიმზიდველი რეგიონის მცხოვრები;

ადგილობრივი ხელისუფლება დაინტერესებულია წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესებით, ასევე გზით რადგან მეტი ტურისტი რეგიონში გულისხმობს მეტ შემოსავალს ადგილობრივ ბიუჯეტში;

ადგილობრივი ბიზნესსექტორი და ტუროპერატორები დაინტერესებული არიან მიიღონ მეტი შემოსავალი და გააფართოონ თავიანთი საქმიანობის გეოგრაფიული არეალი. შესაბამისად, ისინი ემხრობიან პრობლემის რაც შეიძლება ეფექტურად და მოკლე დროში გადაწყვეტას;

ცენტრალური ხელისუფლება დაინტერესებულია გაიზარდოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი, რასაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს სოციალური პრობლემების გარკვეულწილად მოგვარება მუნიციპალიტეტის დონე მაინც;

დამსვენებლები უშუალოდ არიან დაინტერესებული გამართული ტექნიკური ინფრასტრუქტურით. ასეთ შემთხვევაში გაცილებით მეტი სტიმული და მოთხოვნილება ექნებათ, აირჩიონ დასასვენებლად სწორედ აღნიშნული ტურისტული ზონა.

სამწუხაროდ ჯერ კიდევ 2009 წელს,მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემა ამორტიზირებული იყო. გასულ საუკუნეში, დაახლოებით 50 წლის წინ აშენებული სისტემის მასალა – ძირითადად, კერამიკის მილები, ხშირად გამოდიოდა მწყობრიდან. მათი შეკეთება დროულად არ ხდებოდა და ხშირი იყო  შემთხვევები, როცა დროის გარკვეული მონაკვეთის მანძილ ავარიის გამო მოსახლეობას დაბინძურებული წყალი მიეწოდებოდა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სისტემის ავარიული მდგომარეობის გამო წყალის გარკვეული რაოდენობა ყოველგვარი უტილიზაციის გარეშე იღვრებოდა  ქუჩებში.

არცთუ შორეულ წარსულში მოსახლეობას თვითონ უხდებოდა საკუთარი ძალებით წყლის სისტემის ლოკალური  მონაკვეთების შეკეთება.

თეთრიწყაროსა და მანგლისის, როგორც მნიშვნელოვანი საკურორტო ზონის, პოტენციალის შენარჩუნებისა და ადგილობრივი ტექნიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის, რომლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილს მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების სისტემა წარმოადგენს, უპირველესი ამოცანაა ამ სისტემის გამართულ რეჟიმში მუშაობა. ეს შეიძლება განხორციელდეს ან მისი სრული რეაბილიტაციით ან წყალმომარაგების ახალი, თანამედროვე ქსელის შექმნით. ქ.თეთრიწყაროში 2011-12 წლებში „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ განახორციელა მასშტაბური პროექტი და  ქალაქის ამორტიზებული ქსელის ნაწილობრივი შეცვლა და, ასევე, მოსახლეობის გამრიცხველიანება მოახდინა.

თეთრიწყაროს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდი გააგრძელებს სამუშაოებს. “საქართველოს მთავრობამ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკის სესხი წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროექტის II ეტაპის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ზემოთხსენებული სამუშაოების დასაფინანსებლად. ძირითადი სამუშაოები მოიცავს მიწის სამუშაოებს, ფოლადისა და პოლიეთილენის მილების მონტაჟს, ასფალტის საფარის მოწყობას, სადაწნეო მილსადენების შეცვლას, საქლორატორო შენობის და წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციას,” – ნათქვამია ამ ფონდის სატენდერო განცხადებაში.

http://mdf.org.ge/?site-lang=ka&site-path=tenders/completed_tenders/&id=618

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტები:

ანა აბესაძე

ნინო ჭელიძე

Advertisements

0 Responses to “თეთრიწყაროს პრობლემები და პერსპექტივები”  1. კომენტარის დატოვება

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s
ბლოგის სტატისტიკა

  • 17,257 მნახველი
Follow თეთრიწყარო on WordPress.com

სტატიები

არქივი

Advertisements

%d bloggers like this: